Amazon Alexa Gadgets: Pairing Echo Buttons

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NHcHui1G-Js[/youtube]